பெரியாரும் பெரியவரும் – பகுதி-1

தமிழகத்தின் மிகப்பெரும் இரண்டு தலைவர்களான தந்தை பெரியாரும், மாகா பெரியவரும் மனிதக்குலத்திற்கு ஆற்றிய தொண்டு பற்றிய ஒரு மகத்தான தொடர்.

 

Periyarum_Periyavarum_01

 

உங்களது மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கவும்

 

சி. செந்தில் முருகன்
csenthilmurugan@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s