பெரியாரும் பெரியவரும் – பகுதி-1

தமிழகத்தின் மிகப்பெரும் இரண்டு தலைவர்களான தந்தை பெரியாரும், மாகா பெரியவரும் மனிதக்குலத்திற்கு ஆற்றிய தொண்டு பற்றிய ஒரு மகத்தான தொடர்.

 

Periyarum_Periyavarum_01

 

உங்களது மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கவும்

 

சி. செந்தில் முருகன்
csenthilmurugan@hotmail.com