கேள்வி இங்கே பதில் எங்கே?

சாராயம் விற்கும் தமிழக அரசே, மக்களை நல்வழி படுத்துவது எப்போது?

Thanks to Vikatan.com

image