கேள்வி இங்கே பதில் எங்கே?

பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடிகிறது, மகாநாடு நடத்த முடிகிறது, அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடத்த முடிகிறது, தெருவில் ஓடும் ஆட்டோவிற்க்கு மீட்டர் பொருத்த முடியவில்லை. 5 ரூபாய் அல்லது 50 ரூபாய்-மீட்டர் பார்த்து பணம் கொடுத்தால் – ஆட்டோ ஓட்டுபவர்க்கும் பொதுமக்களுக்கும் நிம்மதி – நாகரீகம் குறைந்ததிற்க்கு காரணம் இதுவா?