தினம் ஒரு கேள்வி

வணக்கம், அனைத்து சாமிகளும் நல்லது செய்யும்போது திருப்பதி சாமிக்கு அதிக வருமானமும் கருப்பண்ண சாமிக்கு குறைந்த வருமானமும் ஏன்?